Statuetter for tildeling av æresmedlemskap

Vedtatt på gruppestyremøte: 19.10.2023

Stadfestet på gruppeting:

  1. Æresmedlemskap kan tildeles personer som har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for speidergruppa, har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid, og/eller på bakgrunn av en spesiell sak som har fått stor betydning for Hvaler sjø, eller dennes forløpere.
  2. Æresmedlemskap kan tildeles både speidere og ikke-speidere. Medlemmer av gruppestyret i Hvaler sjø kan ikke tildeles æresmedlemskap mens de innehar verv i gruppestyret.
  3. Alle medlemmer kan fremme kandidater til æresmedlemskap. Vedtak om æresmedlemskap fattes av et samlet og enstemmig gruppeting i Hvaler sjø etter innstilling fra gruppestyret.
  4. Æresmedlemskap skal normalt tildeles i forbindelse gruppeting. Æresmedlemskap kan tildeles post mortem.
  5. Det skal føres egen protokoll som beskriver hvem som blir tildelt æresmedlemskap, og hvor det redegjøres for grunnlaget for utnevnelsen.
  6. Med utnevnelsen følger det diplom og tøymerke. Speidere kan bære tøymerke på speiderskjorten.
  7. Æresmedlemskap er livsvarig. Et æresmedlem kan imidlertid fratas sitt æresmedlemskap i tilfeller hvor medlemmet viser en opptreden som er uverdig for speiderbevegelsen eller i andre sammenhenger. Dette kan kun gjøres ved enstemmig vedtak i gruppestyret.
  8. Æresmedlemskap er symbolsk, og ikke et ordinært medlemskap i Norges speiderforbund.
  9. Eventuelle endringer av disse statutter skal kun skje på Gruppetinget med minimum ¾ flertall.

Utfyllende tekst: Det normale er at æresmedlemskap tildeles for svært stor administrativ og/eller lederinnsats, vanligvis i minst to ulike enheter, og over lengre tid. I og med at æresmedlemskap skal henge høyt, vil selv ikke en formidabel innsats på det administrative plan i en avgrenset periode på for eksempel opp til 10-12 år være nok for å bli æresmedlem. Ut fra dette vil det i praksis svært sjelden bli tildelt æresmedlemskap til personer under 40 år. Æresmedlemskap skal eksempelvis henge høyere enn NSFs æreskniv.

Æresmedlemmer

Anne Gram-Larsen, 2024.

Et enstemmig gruppestyre og et enstemmig gruppeting innstillet Anne Gram-Larsen til æresmedlem i Hvaler sjø på gruppetingets årsmøte 19.03.2024. I henholdt til statuttene vedr. tildeling av æresmedlemskap i Hvaler sjø, er Anne en meget verdig kandidat. Anne har vært speiderleder i 50 år og har et stort hjerte for speiding og speidere. Hun gjennomførte trekløver Gilwell i 1984. Anne er tildelt Fredrikstad krets Purpurrose-orden, Norges speiderforbunds Æreskniven og Norges speiderforbunds Hederstegn. Anne var med å stifte Kirkøy speidergruppe, som nå har endret navn til Hvaler Sjøspeidergruppe, i 1987 og har siden stått på for speidere og speiding på Hvaler. Anne er lett å spørre når det trengs flere voksenressurser, og stiller alltid opp når hun har mulighet. Hvaler sjøspeidergruppe setter stor pris på å ha Anne med på laget.