Speiderhuset Rove

Speiderhuset Rove et populært selskapslokale som benyttes av mange.  Huset kan leies når det ikke brukes av gruppen eller andre faste leietakere. Det leies kun ut som selskaps- eller møtelokale. Selskap kan f.eks. være barnedåp, konfirmasjon, 60-årslag, familie treff eller lignende. Det leies ikke ut til ungdomsfester.

Praktisk informasjon

Speiderhuset Rove

På speiderhuset er det stoler og dekketøy til cirka 40 personer, men huset egner best opp til litt over 30 gjester. Kjøkkenet er utstyrt med komfyr, kaffetrakter, vannkoker, oppvaskmaskin og store kjøle- og fryseskap. Lokalet fremstår som lyst og trivelig og inneholder whitbord-tavle, TV og lydanlegg med blåtann tilkobling .  Huset er tilrettelagt for rullestolbrukere.  Utendørs er det en stor platting med utemøbler. Det er godt med parkeringsplasser og kort vei fra Skjærhalden. Det er ikke internett i huset.

Leietakere må medbringe kjøkkenkluter og opptørkhåndklær til eget bruk.

 

Priser

Medlemmer av Hvaler sjø Privatperson og frivillig organisasjon Bedrifter
Mandag – torsdag 16.00 – 23.00 Gratis kr 800,- kr 1 600,-
Fredag 16.00 – 23.00 kr 2 000,- kr 2 000,- kr 4 000,-
Lørdag 08.00 – 01.00 kr 3 000,- kr 3 000,- kr 6 000,-
Søndag 08.00 – 00.00 kr 2 000,- kr 2 000,- kr 4 000,-
Hel helg fredag 16.00 – søndag 00.00 kr 6 000,- kr 6 000,- kr 12 000,-

 

Booking

Laster kalender...
- Tilgjengelig
 
- Reservert
 
- Avventer behandling

Fornavn*:

Etternavn*:

E-post*:

Telefon:

Adresse:

Leietaker:

Formål:

Sluttvask 1500,-:

 

Leievilkår

Leietaker
Det leies kun ut som selskaps- eller møtelokale. Det leies ikke ut til ungdomsfester.
Leietaker må ha fylt eller fylle 25 år inneværende år. Leietaker må selv være tilstede under hele arrangementet.

Utleieobjekt
Speiderhuset Rove, møterom med kjøkken, gang, garderobe,  toalett og uteomeråder. Bruk av andre rom kun etter avtale med utleier.

Leietakers plikter
Leietaker plikter å behandle så vel speiderhuset som eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet. Speiderhuset må ikke brukes på en måte som forringer omdømme eller utseende, dette gjelder støy, støv, lukt etc. som kan sjenere naboer og/eller andre.

Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann-/rømningsinstruks, samt de instrukser for tekniske anlegg som til enhver tid gjelder for speiderhuset. Leietaker plikter å sette seg inn i rutiner for vask, avfall, bruk av oppvaskmaskin, brannslokkingsapparat og annet utstyr.

Leietaker er i sin helhet økonomisk ansvarlig for all skade og/eller tap. Dette gjelder vedkommende og/eller andre personer som vedkommende har gitt adgang til speiderhuset og eiendommen. Leietaker skal varsle utleier umiddelbart ved eventuell skade og/eller tap.

Leietaker har ikke anledning til å foreta hjemlån av utstyr som finnes i lokalet. Leietaker må erstatte utstyr som er savnet/ødelagt. Leietaker har også ansvar for utstyr som blir etterlatt i lokalet.

Dersom det er innvendinger mot lokalet ved overtakelse, må dette meddeles utleier omgående og snarest innen en time etter at lokalet er tatt i bruk.

Leietaker har ansvar for at lys slukkes, at alle utgangsdører og vinduer er forsvarlig låst når lokalet forlates.

Fortrinnsrett
Alle enheter i Hvaler sjøspeidergruppe har fortrinnsrett på å bruke speiderhuset. Det vil si at dersom lokalet er holdt av til gruppas enheter gjennom terminliste, kan ikke huset leies bort til andre. Dette er gratis uansett tidspunkt.

Betaling og avbestilling
Utstedt faktura skal være registrert innbetalt på utleiers konto senest 7 dager før leietidspunktet for at avtalen skal være gyldig. Er ikke faktura betalt, kan speiderhuset leies ut til andre. Ved avbestilling mindre enn 7 dager før utleietidspunktet skal full leie betales. Leieavtalen samt ordensregler er å regne som akseptert i det leien er innbetalt utleiers konto.

Fremleie/overdragelse
Fremleie eller overdragelse, helt eller delvis er ikke tillatt. Ved mistanke annulleres leieforholdet og leietaker vil bli belastet for hele leiebeløpet.

Force majeur
Forhold som partene ikke rår over, som for eksempel naturkatastrofer, brann, eksplosjoner, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm mv. fritar partene fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne leieavtalen.

Mislighold
Mislighold av denne leieavtalen og reglement kan medføre tilleggsleie og i verste fall tap av mulighet til å leie.