Starten

Speidergruppa ble stiftet 18. februar 1987.

Da ekteparet Anne Gram-Larsen og Jan Torp Pharo kom flyttende til Kirkøy fra Kongsvinger ved årsskiftet 1986/87 tok Hvaler menighet initiativ til en samling av interesserte til å starte opp en speidergruppe. Det hadde vært interesse blant en del foreldre og miljøer i kommunen, særlig på Kirkøy, for å få i gang speiderarbeid igjen. På Hvaler hadde det tidligere vært speiderarbeid både innen Norsk Speidergutt-Forbund og Norges KFUK-Speidere.

Kirkeøy speidergruppe ble dermed stiftet 18. februar. Anne Gram-Larsen, Jan Torp Pharo, Kåre Bustgaard, Henri Maatje, og Ragnhild Nordengen var de første medlemmer. Siden ble også Vidar Brenne med. Barn på Floren skole ble invitert, og arbeidet i speidertroppen begynte.

På Hvaler har de fleste familier båter, så det var naturlig å bli registrert som sjøspeidergruppe. Vi fikk en Pionerjolle av Herføl Marina, og kunne øve på roing, og hadde sikkerhet på havet som viktig del av arbeidet. I 1996 skaffet vi oss en 15 fots «Skutvik» seiljolle, og den var med på flere turer.

På grunn av ferjeforbindelsen til de vestre øyene ble ikke elever fra disse øyene inviterte til å begynne med. Etter at fergen ble erstattet med tunnel, og avgiftene fra 1992 ble innkrevd på kommunegrensa, ble kostnadene for å reise fra vest til øst i kommunen borte. Da kom også barn og unge fra de vestre øyene med. På 1990 tallet var  det om lag 40 medlemmer i gruppa. I 2001 var det ikke noen unge ledere som ønsket å ta ansvar for det daglige arbeidet i flokk og tropp. Noen flyttet ut for videre utdanning, og andre ble opptatt med andre aktiviteter, og det gav liten mening å satse på at godt voksne skulle fortsette dette. Gruppa gikk derfor i dvale, med tre – og etter hvert to medlemmer som tok vare på midler og utstyr, i håp om at det skulle ta seg opp igjen.

Sommeren 2016 kom det et initiativ fra fem foreldre som hadde barn i potensiell speideralder om å få nytt liv i speiderarbeidet på Hvaler.  Disse fem og de to som hadde «holdt ut» fra tidligere kom sammen til et gjenstartmøte i juni 2016. Det ble besluttet å endre navn fra Kirkeøy speidergruppe til Hvaler speidergruppe, dette ble gjort for å tydeliggjøre at det var en speidergruppe for hele kommunen. Via jungeltelegrafen gikk det i juli invitasjon ut til å melde seg inn i Hvaler speidergruppe og aktiviteten startet mot slutten av august. Den første tiden holdt Speidergruppa til i og rundt Drengestua ved Hvaler prestegård. Hvaler speidergruppe vokste raskt ut av Drengestua og flyttet aktiviteten til Hvaler Il sitt tidligere klubbhus Jensvoll ved Rove på Kirkeøy og terrenget rundt. Etter at gruppa gikk til anskaffelse av fire Askeladden seiljoller, 2018 og 2019, fikk vi hjemmehavn i Kystmuseets havn ved Brottet på Spjærøy, rett sør for NSF sitt leirsted, Tredalen. For å tydeliggjøre at vi driver med sjøspeiding  ble det i 2019 igjen gjort en navnendring av gruppa, til Hvaler sjøspeidergruppe.

Hederstegn og utmerkelser for gruppens medlemmer

Meritterer

  • 1994 – Falk kommer på 2.plass i kretsbannerkonkurransen og xx, plass i NM i speiding
  • 2018 – Havørn kommer på  3.plass i kretsbannerkonkurransen og xx. plass i NM i speiding
  • 2019 – Ulv kommer på 3. plass i kretsbannerkonkurransen og xx. plass i NM i speiding
  • 2022 – Rev kommer på 2.plass i kretsbannerkonkurransen og 88. plass i NM i speiding

Leirer Hvaler sjø har deltatt på